Thứ Ba, 3 tháng 4, 2018

Mariseal 300The MARISEALÒ 300 được chứng nhận theo tiêu chuẩn hiện hành của Châu Âu và Đức, cho phép sử dụng trên các bề mặt tiếp xúc trực tiếp với nước (uống) và bể chứa lưu trữ nước uống. MARISEALÒ 300 phù hợp theo tiêu chuẩn của Đức (Kunststoffe im Lebensmittelverkehr, par. 1.3.2.5.2), tiêu chuẩn Hy Lạp (Codex Aliimentarius, articles. 21,21a,24,26,28) và các hướng dẫn hiện hành có liên quan của Liên minh Châu. Các cuộc kiểm tra được tiến hành theo các tiêu chuẩn ELOT EN 1484, prEN 12873-1, prEN 14395-1. MARISEALÒ 300  được chúng nhận theo Tiêu chuẩn Singapore SS 375:2001 “Sự thích hợp của các sản phẩm phi kim loại tiếp xúc với nước dùng trong tiêu dùng cho người, có xem xét ảnh hưởng lên chất lượng nước” và phù hợp với tiêu chuẩn trên. Tiêu chuẩn Singapore SS 375:2001 là sự áp dụng của Tiêu chuẩn Anh BS 6920 :2000. MARISEALÒ 300 được chứng nhận theo Tiêu chuẩn BS 6920-1 :2000 và phù hợp với tiêu chuẩn này.
Đổ hổn hợp MARISEALÒ 300 A+B, trên bề mặt đã được phủ lót và chuẩn bị phủ bề ngoài một lớp bằng cọ lăn hay bằng chổi, cho đến khi tất cả các bề mặt được bao phủ. Hãy đảm bảo sử dụng sản phẩm trong khoảng thời gian hoạt động của sản phẩm (~30 phút). Không để hỗn hơp MARISEALÒ 300 A+B, thành một lớp phủ trong thùng trong một thời gian dài, bởi vì các phản ứng tỏa nhiệt làm tăng tốc độ đóng rắn và sẽ rút ngắn thời gian hoạt động. Ngay sau khi trộn hỗn hợp, đổ vào trong thùng nhỏ hơn để giảm thiểu các phản ứng tỏa nhiệt. Gia cố với MARISEAL®Fabric tại các khu vực có vấn đề, như tường tầng kết nối, ống cắm, ống máng (ống xi phông)...Để làm được điều đó, quét lên MARISEALÒ 300 vẫn còn ẩm ướt và bảo hòa bằng lượng MARISEAL®Fabric vừa đủ, để cho ngấm và bảo hòa một lần nữa với đủ lượng MARISEAL®Fabric. Để được hướng dẫn ứng dụng chi tiết với MARISEAL®Fabric, hãy liên hệ với bộ phận nghiên cứu và phát triển của chúng tôi. Sau 12 – 18 giờ, nhưng chậm nhất không quá 48 giờ, sơn một lớp MARISEALÒ 300 bằng cọ lăn hay bằng chổi. Theo yêu cầu có thể quét lớp thứ ba.

Thứ Sáu, 23 tháng 2, 2018

Quicseal 104sMARISEAL 270


http://chongthamnguyendung.com/products/mariseal-270